ALGEMENE VOORWAARDEN W-EVENT

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing  op het hele aanbod van W-Event en gelden zonder uitzondering voor alle deelnemers. De inschrijving is definitief na bevestiging door W-Event en betaling van het inschrijfgeld. Deelname aan een evenement georganiseerd door W-Event betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 

DEFINITIES

 • W-Event is onderdeel van Namaha Yoga, gevestigd in Druten, kantoorhoudend te Bruglaan 40 is vertegenwoordigd door Wendy Dowling.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het evenement door W-Event.
 • Pand: de locatie waar het W-Event plaatsvindt.

 

EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De deelnemer volgt het evenement geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Elke deelnemer houdt zich aan de huisregels zoals ze binnen het pand gelden waar het evenement plaatsvindt.
 • W-Event kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het evenement.
 • W-Event is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • De eigenaar of verhuurder van het pand waar het evenement plaatsvindt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het evenement en is ook niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Om de veiligheid en kwaliteit van het evenement te waarborgen, behoudt W-Event zich het recht de deelname van een deelnemer zonder opgave van reden(en) te weigeren of te stoppen.

 

ANNULERING DOOR DEELNEMER

 • Restitutie van het betaalde inschrijfgeld vindt in geen geval plaats. Bij onvoorziene afwezigheid door de deelnemer is het mogelijk een ticket aan iemand anders over te dragen mits de naam van de vervangende persoon minimaal 48 uur van tevoren per e-mail (info@w-event.nl) wordt doorgegeven.
 • W-Event biedt de mogelijkheid om tickets voor het evenement via de Facebook-pagina van W-Event (http://www.facebook.com/w.eventcircle) door te verkopen.
 • Verkoop via de Facebook-pagina gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie van het W-Event houdt zich niet aansprakelijk voor de verkoop tussen de verkoper en de koper van een ticket via de Facebook-pagina.
 • Bij verkoop dient minimaal 48 uur van tevoren de naam van de koper doorgegeven te worden aan de organisatie van W-Event, zodat een ticket aangepast kan worden. Dan pas is een ticket geldig.

 

ANNULERING DOOR W-EVENT

 • W-Event heeft het recht een evenement bij onvoorziene omstandigheden te annuleren. De deelnemer ontvangt minimaal 48 uur (twee dagen) voor aanvang bericht, voor zover omstandigheden dit toelaten. Dit gebeurt te allen tijde via e-mail.
 • W-Event doet haar uiterste best een passend alternatief aan te bieden of bij onvoorziene afwezigheid vervanging te regelen. Als de deelnemer hier gebruik van maakt, wordt de betaalde vergoeding niet aan de deelnemer terugbetaald. In andere gevallen wordt restitutie van het betreffende bedrag verleend.

 

NIEUWSBRIEF/E-MAILS

 • Bij inschrijving voor een evenement wordt de deelnemer toegevoegd aan het klantenbestand voor ontvangst van de periodieke nieuwsbrief. Uitschrijving van de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment via de opgegeven link onderin de nieuwsbrief of via e-mail naar info@w-event.nl o.v.v. “svp uitschrijven”.
 • W-Event is zich bewust van de privacy regelgeving en gaat te allen tijde zorgvuldig met de gegevens van elke deelnemer om. Dit houdt tevens in dat de gegevens alleen voor eigen gebruik zijn en nooit aan derden zal worden verstrekt.

 

WIJZIGINGEN

 • Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • W-Event behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

©W-Event | KvK: 30247625 |  versie juli 2017